Lekérdezések

Figyelem! A csillaggal (*) jelölt adatsorok a teljes létszámra vonatkoznak, nem kizárólag a lemorzsolodóssal veszélyeztetett tanulókra.
Mező név 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen Összesenből lány
[a04t18] - Tanulók összlétszáma* 86746 91925 94408 94851 54914 43222 42028 39822 547916 -
[a04t18] - Leány* 41925 44502 46001 46740 31050 24217 23675 22540 280650 -
[a04t18] - Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma* 5822 6355 6557 6495 1130 973 975 899 29206 -
[a04t18] - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló száma* 9601 9730 9716 8785 1554 1302 1288 1255 43231 -
[a04t18] - Évfolyamismétlők száma az előző tanévben* 1549 1602 1929 631 570 315 243 153 6992 -
[a04t18] - Ebből leány* 560 617 772 328 292 152 94 71 2886 -
[a04t18] - Ebből eredményesen végzett, de ismétel* 11 11 20 27 38 7 12 9 135 -
[a04t18] - Ebből évfolyamismétlésre utasított* 1538 1591 1909 604 532 308 231 144 6857 -
[a04t18] - Ebből egyéni munkarend szerint tanulók száma* 506 524 654 694 202 214 295 288 3377 -
[a04t18] - Ebből sajátos nevelési igényű* 179 210 227 238 51 29 28 24 986 -
[a04t18] - Hátrányos helyzetű tanulók száma* 5445 5383 5480 4777 671 431 375 341 22903 -
[a04t18] - Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma* 6301 6479 6582 5841 1074 660 465 318 27720 -
[a04t18] - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma* 13495 13174 13090 11373 1703 1015 865 721 55436 -