Lekérdezések

Figyelem! A csillaggal (*) jelölt adatsorok a teljes létszámra vonatkoznak, nem kizárólag a lemorzsolodóssal veszélyeztetett tanulókra.
Mező név 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen Összesenből lány
[a04t18] - Tanulók összlétszáma* 88391 87014 92400 92172 53140 44835 41896 40659 540507 -
[a04t18] - Leány* 42820 42174 44765 45168 30289 25128 23571 22967 276882 -
[a04t18] - Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma* 5657 6263 6858 6474 1334 1108 1032 1028 29754 -
[a04t18] - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló száma* 9575 9350 9458 8816 1541 1404 1351 1290 42785 -
[a04t18] - Évfolyamismétlők száma az előző tanévben* 1474 1647 1909 590 587 334 232 143 6916 -
[a04t18] - Ebből leány* 547 675 800 286 314 170 116 71 2979 -
[a04t18] - Ebből eredményesen végzett, de ismétel* 15 18 16 28 47 11 10 3 148 -
[a04t18] - Ebből évfolyamismétlésre utasított* 1459 1629 1893 562 540 323 222 140 6768 -
[a04t18] - Ebből egyéni munkarend szerint tanulók száma* 500 590 640 725 247 268 318 334 3622 -
[a04t18] - Ebből sajátos nevelési igényű* 179 205 243 256 50 52 32 22 1039 -
[a04t18] - Hátrányos helyzetű tanulók száma* 4524 4354 4194 3822 495 356 241 224 18210 -
[a04t18] - Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma* 5524 5450 5580 5117 905 530 370 273 23749 -
[a04t18] - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma* 10587 10326 9850 8954 1181 742 534 448 42622 -