Kimutatások

Figyelem! A csillaggal (*) jelölt adatsorok a teljes létszámra vonatkoznak, nem kizárólag a lemorzsolodóssal veszélyeztetett tanulókra.
Mező név Minden jelentési időszak Minden jelentési időszak Minden jelentési időszak
[a04t18] - Tanulók összlétszáma* 7434494 100% 7434494 100% 7434494 100%
[a03t01] - Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma összesen 589937 7,94% 589937 7,94% 589937 7,94%
[a03t01] - Ebből leány 214378 2,88% 214378 2,88% 214378 2,88%
[a03t01] - A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú nevelés-oktatásban vesz részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesz részt 559787 7,53% 559787 7,53% 559787 7,53%
[a03t01] - A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlaga (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékben romlott 55235 0,74% 55235 0,74% 55235 0,74%
[a03t01] - A félév értékelésénél, minősítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma 353759 4,76% 353759 4,76% 353759 4,76%
[a03t01] - A félév magatartásának értékelésénél, minősítésénél rossz (2) minősítést kapott tanulók száma 163685 2,20% 163685 2,20% 163685 2,20%
[a03t01] - A félév szorgalmának értékelésénél, minősítésénél hanyag (2) minősítést kapott tanulók száma 378966 5,10% 378966 5,10% 378966 5,10%
[a03t01] - Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma 56593 0,76% 56593 0,76% 56593 0,76%
[a03t01] - A félévben a tanuló 50 órát elérő igazolatlan hiányzással rendelkező tanulók száma 45261 0,61% 45261 0,61% 45261 0,61%
[a03t01] - Szülői kérésre egyéni munkarenddel rendelkező tanulók száma 17751 0,24% 17751 0,24% 17751 0,24%
[a03t01] - A tanuló számára az egyéni munkarend megállapítása szülői kérésre folyamatban van 715 0,01% 715 0,01% 715 0,01%
[a03t01] - Menekült, oltalmazott, menedékes tanulók száma 286 0,00% 286 0,00% 286 0,00%
[a03t01] - Veszélyeztetetté vált tanulók száma 53901 0,73% 53901 0,73% 53901 0,73%
[a03t01] - Ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett tanulók száma 12819 0,17% 12819 0,17% 12819 0,17%
[a03t01] - Kettő feltétel teljesülése esetén lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 215792 2,90% 215792 2,90% 215792 2,90%
[a03t01] - A félévben 100 órát elérő igazolt hiányzással rendelkező tanulók száma 121764 1,64% 121764 1,64% 121764 1,64%
[a03t01] - Kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma (a kiemelten tehetséges tanulók kivételével) 137772 1,85% 137772 1,85% 137772 1,85%
[a03t01] - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma 161306 2,17% 161306 2,17% 161306 2,17%
[a03t01] - Alapfokú oktatásban a 16. életévét betöltött tanulók száma 13023 0,18% 13023 0,18% 13023 0,18%
[a03t01] - Középfokú oktatásba 16. életévének betöltését követően belépett tanulók száma 10002 0,13% 10002 0,13% 10002 0,13%
[a03t02] - Az adatszolgáltatási időszak félévének értékelésénél, minősítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma 353759 4,76% 353759 4,76% 353759 4,76%
[a03t02] - Angol 71300 0,96% 71300 0,96% 71300 0,96%
[a03t02] - Német 33243 0,45% 33243 0,45% 33243 0,45%
[a03t02] - Francia 1000 0,01% 1000 0,01% 1000 0,01%
[a03t02] - Egyéb idegen nyelv 1302 0,02% 1302 0,02% 1302 0,02%
[a03t02] - Nemzetiségi nyelv 1428 0,02% 1428 0,02% 1428 0,02%
[a03t02] - Matematika 175734 2,36% 175734 2,36% 175734 2,36%
[a03t02] - Magyar nyelv 83486 1,12% 83486 1,12% 83486 1,12%
[a03t02] - Magyar irodalom 86327 1,16% 86327 1,16% 86327 1,16%
[a03t02] - Nemzetiségi nyelv és irodalom 1709 0,02% 1709 0,02% 1709 0,02%
[a03t02] - Történelem 110740 1,49% 110740 1,49% 110740 1,49%
[a03t02] - Fizika 53064 0,71% 53064 0,71% 53064 0,71%
[a03t02] - Kémia 38549 0,52% 38549 0,52% 38549 0,52%
[a03t02] - Biológia 33604 0,45% 33604 0,45% 33604 0,45%
[a03t02] - Földrajz 37309 0,50% 37309 0,50% 37309 0,50%
[a03t02] - Ének-zene 12310 0,17% 12310 0,17% 12310 0,17%
[a03t02] - Számítástechnika, informatika 25854 0,35% 25854 0,35% 25854 0,35%
[a03t02] - Technika 9248 0,12% 9248 0,12% 9248 0,12%
[a03t02] - Testnevelés 30744 0,41% 30744 0,41% 30744 0,41%
[a03t02] - Szakmai elmélet 71782 0,97% 71782 0,97% 71782 0,97%
[a03t02] - Szakmai gyakorlat 22543 0,30% 22543 0,30% 22543 0,30%
[a03t02] - Egyéb tantárgy 68013 0,91% 68013 0,91% 68013 0,91%
[a03t03] - Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma 56593 0,76% 56593 0,76% 56593 0,76%
[a03t03] - Angol 20469 0,28% 20469 0,28% 20469 0,28%
[a03t03] - Német 9141 0,12% 9141 0,12% 9141 0,12%
[a03t03] - Francia 329 0,00% 329 0,00% 329 0,00%
[a03t03] - Egyéb idegen nyelv 348 0,00% 348 0,00% 348 0,00%
[a03t03] - Nemzetiségi nyelv 394 0,01% 394 0,01% 394 0,01%
[a03t03] - Matematika 38544 0,52% 38544 0,52% 38544 0,52%
[a03t03] - Magyar nyelv 25949 0,35% 25949 0,35% 25949 0,35%
[a03t03] - Magyar irodalom 27487 0,37% 27487 0,37% 27487 0,37%
[a03t03] - Nemzetiségi nyelv és irodalom 463 0,01% 463 0,01% 463 0,01%
[a03t03] - Történelem 30017 0,40% 30017 0,40% 30017 0,40%
[a03t03] - Fizika 12308 0,17% 12308 0,17% 12308 0,17%
[a03t03] - Kémia 10190 0,14% 10190 0,14% 10190 0,14%
[a03t03] - Biológia 9521 0,13% 9521 0,13% 9521 0,13%
[a03t03] - Földrajz 10061 0,14% 10061 0,14% 10061 0,14%
[a03t03] - Ének-zene 5739 0,08% 5739 0,08% 5739 0,08%
[a03t03] - Számítástechnika, informatika 11155 0,15% 11155 0,15% 11155 0,15%
[a03t03] - Technika 4674 0,06% 4674 0,06% 4674 0,06%
[a03t03] - Testnevelés 11795 0,16% 11795 0,16% 11795 0,16%
[a03t03] - Szakmai elmélet 18148 0,24% 18148 0,24% 18148 0,24%
[a03t03] - Szakmai gyakorlat 9579 0,13% 9579 0,13% 9579 0,13%
[a03t03] - Egyéb tantárgy 20274 0,27% 20274 0,27% 20274 0,27%

Általános statisztikai adatok

[a04t18] - Leány* 3682002 49,53% 3682002 49,53% 3682002 49,53%
[a04t18] - Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma* 381052 5,13% 381052 5,13% 381052 5,13%
[a04t18] - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló száma* 558205 7,51% 558205 7,51% 558205 7,51%
[a04t18] - Évfolyamismétlők száma az előző tanévben* 148222 1,99% 148222 1,99% 148222 1,99%
[a04t18] - Ebből leány* 61598 0,83% 61598 0,83% 61598 0,83%
[a04t18] - Ebből eredményesen végzett, de ismétel* 3484 0,05% 3484 0,05% 3484 0,05%
[a04t18] - Ebből évfolyamismétlésre utasított* 144738 1,95% 144738 1,95% 144738 1,95%
[a04t18] - Ebből egyéni munkarend szerint tanulók száma* 52144 0,70% 52144 0,70% 52144 0,70%
[a04t18] - Ebből sajátos nevelési igényű* 12113 0,16% 12113 0,16% 12113 0,16%
[a04t18] - Hátrányos helyzetű tanulók száma* 354892 4,77% 354892 4,77% 354892 4,77%
[a04t18] - Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma* 408893 5,50% 408893 5,50% 408893 5,50%
[a04t18] - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma* 970090 13,05% 970090 13,05% 970090 13,05%
[a04t79] - Igazolatlan órával rendelkező tanulók száma* 1198227 16,12% 1198227 16,12% 1198227 16,12%
[a04t79] - 1 órát igazolatlanul mulasztók száma* 289490 3,89% 289490 3,89% 289490 3,89%
[a04t79] - 2 - 9 órát igazolatlanul mulasztók száma* 539237 7,25% 539237 7,25% 539237 7,25%
[a04t79] - 10 - 29 órát igazolatlanul mulasztók száma* 247206 3,33% 247206 3,33% 247206 3,33%
[a04t79] - 30 - 50 órát igazolatlanul mulasztók száma* 48795 0,66% 48795 0,66% 48795 0,66%
[a04t79] - 50-nél több órát igazolatlanul mulasztók száma* 73499 0,99% 73499 0,99% 73499 0,99%
[a04t79] - Igazolt mulasztott órával rendelkező tanulók száma* 6040204 81,25% 6040204 81,25% 6040204 81,25%
[a04t79] - 250 vagy több (igazolt vagy igazolatlan) mulasztott órával rendelkező tanulók száma* 169544 2,28% 169544 2,28% 169544 2,28%